Recht van ontbinding & formulier

Recht van ontbinding koopovereenkomst

Bij de aankoop van producten heeft u als klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u als klant.

Als klant dient u – in het geval van gebruik te willen maken van dit recht van ontbinding koopovereenkomst – dit schriftelijk of via e-mail te melden aan ZinnigZ, binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

Indien u gebruik maakt van uw recht om de koopovereenkomst te ontbinden, kunt u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat (ongebruikt en onbeschadigd) en verpakking aan ZinnigZ retourneren. U dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending. De retourzending van uw producten geschiedt op eigen risico.

Na de schriftelijke melding aan ZinnigZ dient het product binnen 14 dagen retour te zijn bij ZinnigZ. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Zinnig behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Indien de klant een bedrag aan ZinnigZ betaald heeft, zal ZinnigZ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product door ZinnigZ, terugbetalen.

 

Formulier ontbinding koopovereenkomst